Ortodontické práce

V rámci poskytování komplexních stomatologických služeb se specializuji na ortodontické práce, jejichž hlavní náplní je rovnání zubů pomocí ortodontických aparátků. Tuto léčbu provádím jak u malých dětí, tak u dospělých pacientů. Ortodontické anomálie se mohou vyskytovat u jednotlivých zubů, ale i u zubních skupin, mluvíme pak například o obráceném skusu, otevřeném skusu, převislém skusu, zkříženém skusu nebo o stěsnání zubů apod. V těchto případech je ortodontická léčba nutná, stejně tak jako po úrazech. U pravidelného chrupu by měly horní zuby překrývat dolní oblouk a každý zub by měl být v kontaktu se dvěma zuby v protilehlé čelisti. Toto pravidlo ale neplatí pro první dolní řezáky a poslední horní stoličky. Zde je posun způsoben rozdílnou šířkou prvních řezáků, neboť horní řezáky jsou širší než dolní. Obecně se dá říci, že ideálně pravidelný chrup existuje velmi vzácně.

Ortodontickou léčbu provádím pomocí fixních rovnátek. Součástí léčby je řízená výměna zubů a extrakce (vytržení) zubu.

Největší motivací pro ortodontickou léčbu jsou jistě krásné, zdravé a rovné zuby. Jde ale i o zdravotní hledisko, protože pokud jsou zuby správně postaveny, daleko lépe se provádí zubní hygiena, snižuje se riziko vzniku zubního kazu, zubního kamene a paradontóz, které vedou k následné ztrátě zubů. Při správném postavení zubů dochází i k lepšímu skusu a žvýkací síla je rovnoměrně rozložena na celý chrup a nedochází tak k nadměrnému zatěžování jen některých zubů.

K léčbě všech typů se  používají fixní a snímatelná rovnátka, podle daného typu vady určím, jaký druh rovnátka bude pro vás nejefektivnější.

Zahájení léčby začíná podrobnou prohlídkou všech zubů, provede se několik rentgenových snímků, otisků a fotografií chrupu. Pacient si může vybrat rovnátko podle toho jaké má nároky na estetiku, cenu a také délku trvání léčby. Rozhodnout se může pro kovová fixní rovnátka, která jsou sice nejlevnější, ale také nejméně estetická, na druhé straně jsou ale dosti účinná. Estetičnost tohoto fixního aparátku narušují kovové zámky, které jsou zhotoveny z titanu nebo oceli a jsou připevněny k jednotlivým zubům. Zámečky slouží k uchycení kovového drátu, který je součástí rovnátek, ale také je nejdůležitější částí fixního aparátku.

Opravdový komfort poskytují estetická fixní rovnátka, která jsou vyrobena z keramiky nebo plastu a nejlépe dovedou napodobit odstín zubů a v ústech nejsou skoro vidět. Součástí tohoto aparátku je rovněž speciální drát, který je bílý nebo průhledný. Celková doba léčby je kratší než u kovových fixních aparátků a také dražší.

Pro velmi náročné pacienty a pacienty, kteří nemají příliš závažné ortodontické vady, jsou vhodné lingvální, někdy nazývaná neviditelná rovnátka. Zámečky aparátku jsou připevněny z vnitřní strany zubů, jsou vyrobeny individuálně na každý zub pacienta, tyto aparátky vyžadují daleko náročnější požadavky na ústní hygienu než kovová a estetická fixní rovnátka. Důkladnou zubní hygienu je třeba provádět z toho důvodu, že je zde větší nebezpečí vzniku zubního kazu.